M&M Uitzendbureau

 

 

Over MKB Personeelsdiensten

Werkwijze

Diensten:
- Technische uitvoering loonadminstratie

- Arbeidscontracten
- Contract voor bepaalde tijd
- Contract voor onbepaalde tijd
- Min-Max contract
- Nulurencontract

- Ontslagbegeleiding
- Verzuimmanagement
- Werving & selectie
- Advies personeelsbeleid


Medewerkers

Contact

Links

Formulieren

Algemene voorwaarden

 


 

Arbeidscontracten

Nul-urencontract

Bij een nul-urencontract hoeft u geen afspraken te maken over het aantal uren dat de oproepkracht werkt. Roept u de werknemer op dan is hij in beginsel verplicht te komen werken.
Als werkgever bent u geen loon verschuldigd gedurende de tijd dat de werknemer niet wordt opgeroepen. Maar let op: Dit geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie.
Na deze periode bent u verplicht het loon door te betalen gedurende de tijd dat de werknemer
op een volgende oproep wacht. Tenzij er andere afspraken staan vermeld in de desbetreffende CAO. Dit betreft het loon over het gemiddelde aantal uren die werknemer heeft gewerkt in de
drie voorafgaande maanden.

Bij ziekte van de werknemer moet worden gekeken of de werknemer ziek is tijdens
een oproep of buiten de oproepperiode. Bij ziekte tijdens een oproep betaalt u
de werknemer tenminste 70% van zijn loon voor de periode dat uw oproep nog
zou duren. Na deze periode hoeft u geen loon meer door te betalen.
Wordt de werknemer ziek buiten de oproepperiode dan hoeft u helemaal
geen loon te betalen.

Minimumbetaling bij een oproep
Let op: Werkt uw werknemer na een oproep minder dan drie uur, dan bent u toch verplicht hem drie uur loon uit te betalen. Deze regel is alleen van toepassing indien:

  • De oproepkracht een contract heeft van minder dan 15 uur per week en de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht niet zijn vastgesteld.
  • De oproepkracht een contract heeft waarin de omvang van het aantal uren die hij werkt
    niet is vastgelegd.

Het minimum van drie uur loon uitbetalen is niet van toepassing als:

  • De werknemer vaste werktijden heeft of wanneer het aantal uren van het arbeidscontract duidelijk zijn afgesproken.

Aanspraak
Een werknemer die over een periode van drie maanden wekelijks heeft gewerkt of meer dan 20 uur per maand, kan aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat
hij/zij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.
Dit heet ook wel rechtsvermoeden.

Als uw bedrijf onder een CAO valt kan dit afwijken van de wettelijke regelgeving. U bent verplicht om zich dan te houden aan de regelgeving die in de CAO staat vermeld.

 

M&M
Turfweg 10
9541TN Vlagtwedde
T. 0599-565186
F. 0599-565187
M. 06-40278317
E. info@mmadviseurs.nl
I. www.mmadviseurs.nl
 


©M&M Administratie- en Belastingadviseurs| E-mail: info@mmadviseurs.nl| Webdesign Jennie Greven