M&M Uitzendbureau

 

 

Over MKB Personeelsdiensten

Werkwijze

Diensten:
- Technische uitvoering loonadminstratie

- Arbeidscontracten
- Contract voor bepaalde tijd
- Contract voor onbepaalde tijd
- Min-Max contract
- Nulurencontract

- Ontslagbegeleiding
- Verzuimmanagement
- Werving & selectie
- Advies personeelsbeleid


Medewerkers

Contact

Links

Formulieren

Algemene voorwaarden

 


 

Arbeidscontracten

Min/Max contract

Een min/maxcontract is een flexibel deeltijd arbeidscontract. De werknemer en werkgever komen minimale uren (garantie-uren) per maand of 4 weken overeen om te werken. De werkgever is verplicht om de minimale uren uit te betalen ook al heeft de werknemer niet gewerkt. In het contract wordt ook opgenomen dat de werknemer wordt opgeroepen als de werkgever extra uren heeft om te werken.De werknemer wordt beschermd door het ontslagrecht aangezien dit contract wordt gezien als een gewone arbeidsovereenkomst.

  • De arbeidsverhouding eindigt als het contract van rechtswege eindigt.
  • Als de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft dan moet er een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd of een vaststellingsovereenkomst of beĆ«indigovereenkomst worden opgesteld.

Een min/max contract kent de volgende bijzondere voorwaarden:

  • Als er extra werk is dan bent u verplicht als goed werkgever om deze uren aan de werknemer aan te bieden.
  • Als de werknemer wordt opgeroepen om de uren te werken boven het minimum, maar onder het maximum dan is de werknemer verplicht om gehoor te geven aan de oproep.
  • De uren boven de minimale uren worden niet gezien als overwerk en hierover hoeft geen toeslag te worden berekend.

De werknemer kan aanspraak maken op het rechtsvermoeden. Dit houdt in dat het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 3 maanden wordt gerekend en de werkgever verplicht is om deze uren uit te betalen. Dit kan zich alleen voordoen bij:

  • Als het structureel voorkomt dat de gewerkte uren hoger liggen dan het afgesproken minimale aantal uren in het contract.
  • De werkgever en werknemer het niet eens zijn over de afgesproken uren.

Bij ziekte krijgt de werknemer 70% van het loon doorbetaald over de minimale uren. Als dit bedrag lager is dan het minimumloon, dan krijgt de werknemer het minimumloon uitbetaald. Na het eindigen van het arbeidscontract kan de werknemer in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt aangevraagd bij het UWV.

Als uw bedrijf onder een CAO valt kan dit afwijken van de wettelijke regelgeving. U bent verplicht om zich dan te houden aan de regelgeving die in de CAO staat vermeld.

M&M
Turfweg 10
9541TN Vlagtwedde
T. 0599-565186
F. 0599-565187
M. 06-40278317
E. info@mmadviseurs.nl
I. www.mmadviseurs.nl
 ©M&M Administratie- en Belastingadviseurs| E-mail: info@mmadviseurs.nl| Webdesign Jennie Greven