M&M Uitzendbureau

 

 

Over MKB Personeelsdiensten

Werkwijze

Diensten:
- Technische uitvoering loonadminstratie

- Arbeidscontracten
- Contract voor bepaalde tijd
- Contract voor onbepaalde tijd
- Min-Max contract
- Nulurencontract

- Ontslagbegeleiding
- Verzuimmanagement
- Werving & selectie
- Advies personeelsbeleid


Medewerkers

Contact

Links

Formulieren / Algemene Voorwaarden

 


 

Arbeidscontracten

De regeling van de arbeidscontracten zelf (en van de bedingen die daarin kunnen worden opgenomen) is te vinden in het Burgelijk Wetboek. Daaromheen bestaan een groot aantal andere regelingen die de inhoud van het arbeidscontract mede bepalen.
Te denken valt aan o.a. de CAO en aan regelingen voor bijzondere situaties (bijvoorbeeld in- en uitlenen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de indienstneming van buitenlandse werknemers).

De verschillende varianten op het arbeidscontract worden behandeld.
Deze zijn voornamelijk in de praktijk gegroeid om de arbeidsrelatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte aan flexibele arbeidskrachten binnen het bedrijf. Daarbij zal blijken dat, indien aan de eisen van een arbeidscontract is voldaan, de regels van het arbeidsrecht van toepassing zal zijn, ook al staat er een andere naam boven het contract.

 

M&M
Turfweg 10
9541TN Vlagtwedde
T. 0599-565186
M. 06-40278317
E. info@mmadviseurs.nl
I. www.mmadviseurs.nl
 ©M&M Administratie- en Belastingadviseurs| E-mail: info@mmadviseurs.nl